L'ESCOLA
Presentació

A l’escola Sant Bonaventura veiem créixer els infants i els acompanyem pel camí cap a les portes d’una societat per a la que els preparem en l’excel·lència humana, física, intel·ectual, espiritual i social”.

Presentem un projecte educatiu de qualitat, centrat en les persones i integrat en la realitat social del nostre entorn.

Actualment l’oferta educativa de l’escola inclou escoleta, ensenyament d’educació infantil, primària i secundària.

Ens caracteritzem per ser una escola:

  • OPTIMISTA davant el repte que suposa l’educació de futures generacions.

  • OBERTA a establir un diàleg que permeti una relació fluïda i de confiança entre tots els membres de la comunitat educativa.

  • SENSIBLE als canvis que experimenta la nostra societat.

  • ORIENTADORA  en el procés d’aprenentatge i disposada a proporcionar l’ajuda necessària i més adequada per a cada alumne.

  • EUCADORA en els valors per a una convivència plural i democràtica.

“ El nostre compromís amb la comunitat educativa, alumnes i famílies, és tan del cor com de la intel·ligència”.

 

amunt