NOTÍCIES
INSTRUCCIONS PROVES ORALS EOIES

Adjuntem instruccions per a la realització de la prova oral de nivell d'anglès que es duran a terme entre el 25 de maig i el 19 de juny.

amunt