NOTÍCIES
EOIES

Canvis a la convocatòria d'exàmens.


PROVA ORAL
Convocatòria Ordinària: del 25 de maig al 19 de juny via telemàtica. Se'ns informarà més endavant del dia i l'hora.
Convocatòria Extraordinària: del 8 al 30 de setembre. Se'ns informarà més endavant del dia i l'hora.

PROVA ESCRITA (reading, listening, writing and use of English):
Convocatòria Ordinària:
Nivell A2: 4 de setembre a les 17h a EOI Manacor (IES Mossén Alcover)
Nivell B1: 2 de setembre a les 16h a EOI Manacor (IES Mossén Alcover)

Convocatòria extraordinària:
A2: 5 d'octubre 17h a EOI Manacor (IES Mossén Alcover)
B1: 1 d'octubre 16h a EOI Manacor (IES Mossén Alcover)

amunt