AMIPA
EQUIP HUMÀ
President:
Joan Antoni Galmés
Secretària:
Teresa Obrador
Tresorer:
Pep Lluís Rufo
Vocals:
Junior Alcir Flores
Xavier Bou
Joan Ferrer
Xisca Fuster
Maria del Mar Garcia
Pedro Ginard
Guillem Palou
amunt