NOTÍCIES
Venda de llibres

També es pot fer el pagament via transferència bancària:

 

Col·legi Sant Bonaventura

ES79 2038 3286 5160 00038338

 

No oblideu anotar el nom i llinatges de l'alumne.

amunt