NOTÍCIES
RESULTATS ENQUESTES

Acabem el curs i volem donar les gràcies a tots els membres de la comunitat que han contestat les enquestes d'enguany. Com ja sabeu, valorem molt la vostra opinió i és una feina que cada any ens ajuda a millorar. 

Aquí podeu veure els resultats més rellevants extrets de les enquestes inclosos a la memòria de final de curs. En general, hi ha una línia ascendent generalitzada de millora a totes les etapes i els percentatges de satisfacció són elevats. 

A totes les etapes, per comentaris i resultats podem dir que tant famílies, alumnes com professorat estan satisfets amb la metodologia de treball per projectes i/o tallers. En quant al menjador, ha millorat molt la qualitat respecte a altres anys i l'equip directiu ja s'ha posat en marxa per donar resposta als comentaris de les famílies de propostes de millora (equilibrar més l'oferta dels menús, facilitar el menú dies abans a la pàgina web,entre altres). 

 

 

 

 

amunt