NOTÍCIES
No sols de llibres omplim la nostra curiositat!!

Aquí​ ​teniu​ ​un​ ​parell​ ​d’exemples​ ​de​ ​les​ ​dinàmiques​ ​de​ ​joc​ ​que​ ​els​ ​materials​ ​que​ ​han començat​ ​a​ ​substituir​ ​els​ ​llibres​ ​ens​ ​permeten​ ​fer. Durant​ ​aquestes​ ​estones,​ ​cada​ ​nin​ ​i​ ​nina​ ​explora​ ​segons​ ​les​ ​seves​ ​curiositats​ ​i​ ​possibilitats. Tenen​ ​l’oportunitat​ ​de​ ​compartir​ ​el​ ​joc,​ ​convidar,​ ​discutir,​ ​tornar​ ​a​ ​començar,​ ​respectar normes​ ​i​ ​riure​ ​tots​ ​plegats​ ​quan​ ​alguna​ ​cosa​ ​surt​ ​bé​ ​o​ ​no​ ​hi​ ​acaba​ ​d’anar​ ​del​ ​tot. Ja​ ​estem​ ​a​ ​l’espera​ ​que​ ​ens​ ​arribin​ ​nous​ ​materials​ ​per​ ​manipular. 

amunt