L'ESCOLA
EQUIP HUMÀ
DIRECCIÓ
Direcció
Aurora Santandreu
Cap d’estudis Infantil i Primària:
Isabel Pastor
Cap d’estudis Secundària:
Yasmin Aloy
Secretaria:
Margalida Nicolau
EDUCACIÓ INFANTIL
Tutor/a 3 anys:
Antònia Gelabert
Tutor/a 4 anys:
Margalida Llabrés
Tutor/a 5 anys:
Sebastà Rigo
Mestra de reforç infantil:
Antònia Obrador
Mestra de reforç infantil:
Carme Boned
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Tutor/a 1r Primària
Marina Más
Tutor/a 2n Primària
Pere Fuster
Tutor/a 3r Primària
Adela Infante
Tutor/a 4r Primària
Isabel Pastor
Tutor/a 5è Primària
Catalina Adrover
Tutor/a 6è Primària
Clara Llabata
Mestra PT infantil i primària
Maria Àngela Pomar
Especialista d’educació física
Nofre Serra
Mestra Atenció a la Diversitat
Sandra Navarta
Mestra especialista en anglès
Aurora Santandreu
ESCOLETA AUBARCA
Coordinadora:
Noelia Fornés
Educadora:
MªÀngela Grillo
Educadora:
Antònia Bennàssar
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (ESO)
Tutor/a 1r ESO
Antònia Barba
Tutor/a 2n ESO
Sara Obrador
Tutor/a 3r ESO
Miquela Bover
Tutor/a 4r ESO
Alessia Sànchez
Orientadora ESO/PT
Ely Páez
Especialista llengua Castellana
Sara Obrador
Especialista llengua Catalana
Sara Obrador
Yasmin Aloy
Especialista d’anglès
Glenda Peguero
Yasmin Aloy
Especialista ciències naturals
Miquela Bover
Especialista de plàstica
Xisca Gibert
Especialista d’educació física
Llorenç Terrassa
Especialista de tecnologia
Maria del Mar López
Especialista de música
Maria del Mar Cladera
ATE
Polita Gamundí
amunt